Egészségesebb élelmiszereket hozhat Európába az új javaslat

Az Európai Bizottság képviselői az élelmiszer-termelés reformját javasolták, amelyben szerepel az egészségesebb élelmiszerek termelése, az ellátási biztonság felügyelhetősége, a termelők jóléte, valamint a mezőgazdaság környezetre való hatása.

 

A képviselők 2021. október 22-én tartott ülésén tettek javaslatokat az agrár-élelmezést illetően.

Javaslataik szerint

 • előírnák a növényvédő szerek használatának csökkentését,

 • felülvizsgálnák az állatjóléti előírásokat,

 • támogatnák a biogazdálkodás alá vont területek arányának növelését,

 • valamint szeretnék, ha méltányos profithoz jutnának a termelők a fenntartható módon előállított élelmiszerekből.

 

A képviselők álláspontja szerint az egészséges élelmiszerek fenntartható előállítása nagyon fontos az európai zöld megállapodási célok elérése szempontjából, amely célok között többek közt az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a biodiverzitás megőrzése, a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálása és az európai személyek egészségének megőrzése áll.

 

A képviselők kiemelték, hogy a fenntarthatóság szempontjainak és feltételeinek az ellátási lánc minden szakaszában teljesülnie kell, azaz a termelőktől a fogyasztókig mindenkinek ki kellene vennie a részét a folyamatból. Hangsúlyozták, hogy azt szeretnék, ha a mezőgazdasági termelők számára ezeknek az egészséges élelmiszereknek az előállítása biztos és tisztes megélhetést biztosítana, így kérik a Bizottságot, hogy tegyenek többet a gazdák ellátási láncon belüli pozíciójának megerősítéséért - elsősorban a versenyszabályok igazításával.

Az ülésre a Parlament az alábbi pontokat fogalmazta meg:

Egészségesebb étrend szükséges
 • Az egészséges táplálkozás érdekében a Bizottság készítsen javaslatokat az egészséges étkezésre vonatkozóan uniós szinten, ide sorolva egy, a terméken kötelezően feltüntetendő, összetevőkről informáló címkét,
 • valamint foglalkozni kell azoknak az élelmiszereknek a túlzott fogyasztásával, amelyek magas cukor-, só-, zsírtartalommal rendelkeznek, vagy nagymértékben kerülnek felhasználásra.
Fenntarthatóbb növényvédelem és beporzás
 • A növényvédő szerek jóváhagyási folyamatait javítani kell, valamint szigorúbban kell ellenőrizni a beporzók és a biológiai sokféleség védelmét szolgáló szabályok végrehajtását.
 • A növényvédő szereket ritkábban kellene használni, ehhez a csökkentéshez pedig kötelező szinteket kellene előírni. A tagállamok ezeket a célokat közös agrárpolitikai stratégiai terveik segítségével hajtanák végre.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
 • Az „Irány az 55 százalék!” intézkedéscsomagban kitűzött célokat meg kell fogalmazni a mezőgazdasági és földhasználati tevékenységből származó káros anyag kibocsátásokra is, valamint szabályokat kell hozni a biomassza-alapú megújulóenergia-termelésre.
 • A természetes szén-dioxid-elnyelők állapotát javítani kell.
Az állatjólétet felügyelhetőbbé kell tenni
 • Fel kell mérni, hogy szükség van-e a jelenleg érvényben lévő uniós szabályok módosítására
 • Az uniós állattenyésztésben fokozatosan meg kell szüntetni a ketrecek használatát
 • Azoknak az állati eredetű termékeknek, amelyek nem uniós eredetűek, behozatalát az uniós előírások betartásához kell kötni
Biogazdálkodás támogatása
 • az EU ökológiai termeléshez tartozó mezőgazdasági földterületeinek arányát növelni kell 2030-ig
 • Növelni kell a bioélelmiszerek iránti keresletet különböző eszközökkel pl.: közbeszerzéssel, pénzügyi ösztönzőkkel és promóciós tényezőkkel
 

Következő lépések

A javaslatokat a képviselők 452 szavazattal, 170 ellenében és 76 tartózkodással fogadták el, amely szavazásnak az eredményeit egy nappal később, 2021. október 20-án jelentették be. A vita itt tekinthető meg, abban nem szólalt fel magyar képviselő. A Bizottság több jogszabály-javaslatot tervez benyújtani a termelőtől a fogyasztóig stratégia keretében. A képviselők által tett javaslatokhoz előzetes, tudományos hatásvizsgálatra van szükség, amit ki is hangsúlyoztak. A témában folytatott vita során többen említették, hogy a Bizottság a termelőtől a fogyasztóig program Közös Kutatóközpontban elkészült hatásvizsgálatát csak későn hozta nyilvánosságra.

 

A jelentéstevők álláspontja

A szavazás után Herbert Dorfmann (EPP, Olaszország), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentéstevője így nyilatkozott:

„A mezőgazdaság fenntarthatóbbá tétele a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók közös felelőssége. A gazdák már eddig is sokat tettek ezért, így, ha azt szeretnénk, hogy még kevesebb növényvédő szert, műtrágyát és antibiotikumot használjanak, akkor támogatnunk kell őket ebben, különben a termelés az EU-n kívülre helyeződhet át. Továbbra is az a legfontosabb, hogy az élelmiszerek megfizethető áron rendelkezésre álljanak.”


Anja Hazekamp (Baloldal, Hollandia), a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentéstevője a következőket mondta:

„A jelenlegi uniós politikák a környezetre káros gazdálkodási modelleket támogatják, így végső soron utat nyitnak a nem fenntartható termékek behozatala előtt. Olyan konkrét intézkedéseket javaslunk, amelyekkel biztosítható, hogy az élelmiszer-termelés bolygónk tűrőképességének határain belül maradjon. Ösztönözni kell a helyi termelést, és csökkenteni kell az intenzív állattartást és a sok vegyszert használó monokultúrás termelést. Élelmiszerrendszereink fenntarthatósága termelőink jövője szempontjából is alapvető fontosságú.”

 

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2021.10.20.)

A vita felvételről (2021.10.18.)

Részletek a plenáris vitából

A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2021.10.19.)

Az eljárás lépései (angolul)

EP kutatószolgálat: A termelőtől a fogyasztóig stratégia: az egészséges és fenntartható élelmiszerekért (angolul)

A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért (Európai Bizottság)

Sajtóközlemény: A Parlament támogatja az európai zöld megállapodást, és még ambiciózusabb lépéseket vár (2020.1.15.)

 

2021. 10. 22. 

Manta Digitál Marketing Kft.

 • A magyarországi munkahelyek lehetnek az informatikusok kedvenceiA nemzetközi recessziós félelmek felborították a technológiai szektor munkaerőpiacát. Az USA-ban idén már több mint 40 ezer informatikust bocsátottak el, ami érzékenyen érinti az eddig KATA-val beszámlázó magyar szakembereket is. A 100 százalékig magyar tulajdonú ingatlan.com úgy döntött, hogy évközi béremelést nyújt valamennyi alkalmazottjának, akik így nemzetközi összevetésben is világszínvonalú fizetést kapnak. A piacvezető ingatlanhirdetési portál a következő 12 hónapban több mint 1 milliárd forint összegű jövedelmet biztosít a munkavállalóinak.
 • A MATE egyedülálló kezdeményezéssel támogatja az általános iskolai sportéletetAz országban egyedülálló megállapodást kötött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem sportegyesülete, a MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (MATE-GEAC), a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola és a Dunakeszi Tankerület, melynek keretében magas szintű sportolási tevékenységet biztosítanak a tanulók számára, megalapozva ezzel a kettős életpályamodellt.
 • Eddig több, mint 120 start-up vállalkozás nevezett be a fenntartható fejlődést célzó versenyen2022. szeptember 30-ig meghosszabbítottuk a BASF Innovation Hub jelentkezési határidejét. A BASF Innovation Hub olyan megoldásokat keres, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a Zöld Megállapodás pilléreinek (tiszta energia, intelligens közlekedés és a „termőföldtől az asztalig” stratégia) megvalósításához. Eddig több, mint 120 innovátor és start-up vállalkozás nyújtott be projektet a fenntartható fejlődést célzó versenyen, amelyen 11 közép- és délkelet-európai ország vesz részt, köztük Magyarország is.  A legjobb megoldásokat pénzdíjjal fogják jutalmazni.